วันนี้เรามีเทคนิกการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาทำธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมและสังคมที่ต่างจากเรา ดังนั้นหาการจะร่วมทำธุรกิจกับญี่ปุ่นแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะยาวไปด้วย
KrungsriInfo1

ขอบคุณ Infographic จาก Krungsri

Comments