3 ขั้นตอน ทำการตลาดออนไลน์ อย่างมืออาชีพ

Marketing Tools

Sponsered link

เชื่อว่าเป้าหมายของนักธุรกิจออนไลน์ทุกคนอยู่ที่ยอดจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ เพราะเมื่อมียอดสั่งซื้อจำนวนมากผลตอบแทนหรือผลกำไรที่จะได้รับก็มากเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน 3 ขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ คือเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้นักธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์ และได้ตามเป้าหมายธุรกิจที่ต้องการได้ไม่ยาก

ขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ

การตลาดออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นวิธีทำการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจทั่วไป ขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ มีองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน ดังนี้

Sponsered link

  1. การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ นักธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ใจร้อนทำให้มองข้ามขั้นตอนหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตนเองให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าผ่านโลกออนไลน์เสียก่อน แต่กลับไปมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างยอดขาย เมื่อไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็อาจทำให้ล้มเลิกธุรกิจไปในที่สุดหรือเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเรื่อยไป
  2. สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ วิธีสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ยอดลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ การรับรองจากลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้วมีความพึงพอใจประทับใจ เพราะโดยปกติผู้บริโภคมักเชื่อในสิ่งที่ผู้บริโภคด้วยกันบอกมากกว่าการโฆษณา
  3. การสร้างยอดขาย การสร้างยอดขายก็คือการนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย เช่น จัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาล หรือจัดโปรโมชั่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ รวมถึงการใช้วิธีการต่างๆเช่น ลดแลก แจกแถม หรืออื่นๆ ที่เป็นการสร้างยอดขายหรือทำให้ยอดขายสินค้าหรือบริการมีความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น

การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญก็คือแนวคิดและการลงมือทำอย่างเป็นระบบ 3 ขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ คือองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้นักธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ทุกคนต้องการ

Sponsered link

ที่มา : im2market

Sponsered link