Sponsered link

Social-networks_a
1. สร้างแบรนด์ง่ายๆ ด้วย Social Media ปัจจุบันการทำให้สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสามารถทำได้ผ่านช่องทาง Online Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, Twitter ที่มีต้นทุนการสื่อสารที่ถูกกว่าการออกวิทยุหรือโทรทัศน์ โดยสามารถสร้างแบรนด์ได้หลายรูปแบบ ทั้งการจัดกิจกรรมให้คนได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัล โดยเป็นกิจกรรมที่มีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดการบอกต่อแบรนด์ของเราแบบปากต่อปาก นอกจากนี้ การแชร์ Infographic หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับแบรนด์ของเรามากขึ้น

 
o11
2. สื่อสารถึงคุณภาพของสินค้า หลังจากที่ลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเราแล้ว ก็ต้องสื่อความถึงคุณภาพสินค้าหรือบริการของเราว่า ดีกว่าของคู่แข่ง ซึ่งผู้ที่สามารถสื่อข้อความนี้คือ ลูกค้าที่เคยสัมผัสแบรนด์ของเราแล้วเกิดความประทับใจจึงมาเขียน Review ให้ นอกจากนี้ เราสามารถเชิญ Blogger ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการประเภทนั้นๆ มาทดลองใช้สินค้าหรือบริการของเรา หากสินค้าหรือบริการมีคุณภาพ ก็จะได้รับการเขียน Review ที่ดี ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือมากขึ้น ในทางกลับกัน หาก Blogger พบกับสินค้าและบริการที่คุณภาพไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบในแง่ลบกับแบรนด์ของเรา ดังนั้นการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Sponsered link

o2
3. ให้ลูกค้าได้ลองใช้สินค้า เมื่อลูกค้ารับรู้แล้วว่าสินค้าและบริการของเราเป็นของดีมีคุณภาพ แต่บางคนก็อาจลังเลที่จะใช้ เนื่องจากยังไม่มั่นใจหากต้องเสียเงินมาซื้อสินค้าและบริการ ถ้าเป็นรูปแบบการขายสินค้า เราสามารถทำสินค้าทดลองขนาดเล็กๆ มาแจก หรือให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาย่อมเยา แต่หากเป็นรูปแบบการให้บริการก็อาจเสนอการให้บริการแบบเบื้องต้น หรือถ้าเป็นงานอาชีพอิสระ เช่น งานสถาปนิก ก็สามารถแสดงตัวอย่างของงานออกแบบที่เคยทำให้กับลูกค้าเก่าไปแล้วก็ได้

o3

4. รักษาฐานลูกค้าเก่า มีคำกล่าวว่า “การรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ได้จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการออกไปหาลูกค้าใหม่” การที่จะรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ให้ได้นั้น นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกลับมาหาเราได้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว โดยจะช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

4 ขั้นตอนสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด
การสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดได้นั้น ต้องทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพของสินค้าและบริการเสียก่อน จากนั้นจึงหาทางให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสถึงคุณภาพ และมีบริการหลังการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จะทำให้เกิดความประทับใจจนทำให้ลูกค้าไม่อยากไปใช้สินค้าและบริการของคู่แข่ง

Sponsered link

Sponsered link

Comments