5 ชั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนเด่น

Branding

Sponsered link

product_full

5 ชั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนเด่น แตกต่าง

คุณประโยชน์และสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าและธุรกิจของคุณ หากมีคุณสมบัติทั้ง 5 ข้อนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นโดดเด่นกว่าคู่แข่งได้

1.ประโยชน์หลักที่ลูกค้าจะได้จากผลิตภัณฑ์
ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่ออะไรเราต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้

2.ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ควรที่จะเตรียมการและการใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดี

Sponsered link

3.ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์
เมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว ย่อมมีความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอย่างคุ้มค่า

4.ลูกค้าได้รับมากกว่าที่คาดหวังไว้
ในข้อนี้หาเราสามารถทำได้ จะทำให้ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าของเรา เกิดความประทับใจ และบอกต่อได้

Sponsered link

5.ผลิตภัณฑ์สามารถรองรับความพึงพอใจในอนาคต
แสดงให้เห็นถึงความละเอียดใส่ใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ในอนาคต
ข้อนี้อาจจะงงเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น มือถือในปัจจุบันที่รองรับการชาร์ทแบบไร้สาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนิยมมากขึ้นอนาคต

Sponsered link