การวิเคราะห์จุดยืนของแบรนด์ง่ายๆ

Branding

Sponsered link

การทำธุรกิจหากเราวางจุดยืน ที่จะทำให้ลูกค้าเห็นว่าแบรนด์ของคุณนั้นมีดีกว่าคู่แข่งอย่างไร ซึ่งสินค้าและบริการของคุณนั้นเองที่เป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันจุดยืนนี้

วันนี้เรามาแนะนำวิธีการสร้างจุดยืนให้กับแบรนด์ของเรา

ลองเติมประโยคสั้นๆในนี้ดู
เราคือบริการสำหรับ : (กลุ่มเป้าหมาย)
ผู้ที่ : (ความต้องการของลูกค้า) (ชื่อสินค้า) คือ (ประเภทบริการ)
ซึ่งสามารถ : (ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของคุณ)
ไม่เหมือนกับ : (คู่แข่งรายอื่นๆ) (ชื่อสินค้า)(ความแตกต่างที่เป็นจุดแข็งของคุณ)

ยกตัวอย่างถ้าเป็น Line Application
จะเติมคำลงในช่องว่าอย่างไรบ้าง

LINE-ios-icon1-150x150

Sponsered link

เราคือบริการสำหรับ : คนที่ต้องการสื่อสาร
ผู้ที่ : ต้องการประหยัดค่าส่งข้อความและค่าโทรศัพท์ Line คือ Platform ที่ทำให้คุณส่งข้อความและโทรทางไกลได้ฟรี
ซึ่งสามารถ : ส่งสติ๊กเกอร์แทนอารมณ์เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์โต้ตอบ
ไม่เหมือนกับ : แอปพลิเคชั้นแชทอื่นๆ Line ทำให้การแชทไม่ได้เป็นแค่การส่งข้อความและสติ๊กเกอร์ แต่ยังเป็น Platform ที่ดึงการบริการออฟไลน์มาอยู่บนโลกออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร

ถึงเวลาจะผ่านไปแล้วกว่า 4 ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2011 จนทุกวันนี้ Line ได้กลายมาเป็นมากกว่า Platform ที่ใช้ส่งข้อความหรือส่งสติ๊กเกอร์แล้ว จากการที่มีการพัฒนาให้มีบริการ Line TV, Line Pay และยังมีบริการ Line Giftshop ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นาน แต่เราก็จะเห็นได้ว่าตัวจุดยืนของแบรนด์ก็ยังคงเด่นชัดและไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก

Sponsered link

 

GDB E-Magazine

Sponsered link