Sponsered link

Content Marketing เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ให้กับผู้บริโภค เพื่อทำให้ผู้บริโภคประทับใจและรู้สึกต่อธุรกิจของเราและจงรักภักดีต่อ Brand สินค้าของเรา

content_marketing1

ขั้นตอนในการทำ Content Marketing แบ่งออกเป็น 5 ขึ้นตอนดังนี้

1.ตั้งวัตถุประสงค์
ตั้งเป้าหมายในการทำคอนเทนส์ที่ชัดเจน ต้องการจะสื่ออะไร และทำเพื่ออะไร

2.กำหนดผู้รับชม
กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะสนใจคอนเทนส์ที่เราทำขึ้นมากที่สุด
เนื้อหาแบบไหนที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับ สนใจ อ่าน ดู ฟัง แชร์ ฯลฯ
เนื้อหาแบบไหนที่ผู้ชมรู้สึกอยากมีส่วนร่วม หากตอบโจทย์ตรงนี้ได้แสดงว่าเนื้อหาที่ทำออกมานั้นตรงกลุ่มเป้าหมาย

3.สร้างแผนงาน
มองเครื่องมือที่เรามี ศึกษาคู่แข่งว่ามีการทำคอนเทนส์ลักษณะนี้ไปแล้วหรือยัง ดูถึงกำลังคนของเราว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
และสุดท้ายคือการทำปฏิทินการจัดการเนื้อหาตั้งการหาข้อมูล เตรียมเนื้อหา จัดทำ การสื่อสาร และการวิเคราะห์การทำ

4.กำหนดกลยุทธ์และพัฒนาเนื้อหา
ขึ้นตอนนี้คือการกำหนดกลยุทธ์ที่จะส่งเนื้อหานี้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายพัฒนาเนื้อหา สิ่งสำคัญคือการมีเนื้อหาดีอย่างเดียวไม่พอเพียง
เราต้องกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้พวกเขาเห็นเนื้อหาของเราด้วย

Sponsered link

5.ทดสอบและวิเคราะห์
เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ถึงเวลาการนำเสนอเนื้อหา โดยมีการทดสอบการตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคต่อเนื้อหาที่เรานำเสนอ
และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น

การทำ Content Marketing นั้นควรจะทำอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากลุ่มเป้าหมายไว้กับ Brand ของเรา
จะเห็นได้ว่าการทำการตลาดแนวนี้จะเน้นไปที่การสร้างประโยชน์และคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ยัง
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจไปในตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าของเราโดยไม่จำเป็นต้องใช้การจูงใจอื่นๆอีก
เพราะการมีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้ลูกค้ารู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าของเรา

Sponsered link

บริษัท เช็คแฮนด์ (ไทยแลนด) จำกัด
บริการออกแบบ ดูแลจัดทำเว็บไซต์ พร้อมวิเคราะห์เพื่อสร้างภาพลักษณ์จุดเด่นให้ธุรกิจของคุณ และยังมีบริการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อให้เว็บของคุณเป็นที่รู้จัก ส่งผลต่อการสร้างรายได้ของธุรกิจ
ด้วยทีมงานและครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ชาวญี่ปุ่น ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นและไทยหลากหลายบริษัท เพื่อเราเชื่อว่า “การออกแบบที่ดีนั้นช่วยให้ธุรกิจดี” เช่นเดียวกัน
Shake Hands (Thailand) Co.,ltd. 
Professional Creative Design & Marketing Studio. “Good design is Good business”
We make brand image creating relevant, visual brands that generate success for our clients. Brand identity, Brand image and more. Production, planning are controlled by Japanese expert director.

Sponsered link

Comments