Sponsered link

Customer-choise

ปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคบนโลกอินเทอร์เน็ต

Sponsered link

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญในการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วันนี้เช็คแฮนด์ไทยแลนด์มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจมานำเสนอ
เป็จปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยเรียงตามอันดับปัจจัยที่มีผลเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณให้ทันพฤติกรรมการซื้อของ

Sponsered link

จะสังเกตุได้ว่า 2 อันดับแรกนั้นคือการนำเสนอข้อมูลของสินค้าและการใช้รูปภาพประกอบสินค้า ในที่นี้เราขอเรียกว่าการทำ Content ที่ดีนั้นเอง
แม้ว่าราคาสูงกว่าคู่แข่งแต่ Content ที่ดีกว่าย่อมส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราเพราะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า

Sponsered link

Comments