กฎ 70/20/10 เพื่อการตลาดดิจิตอล

Marketing News

Sponsered link

ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล เพราะไม่ว่าไปทางไหนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ไม่เว้นแม้กระทั้งการทำการตลาดยุคเดิมที่กำลังเพิ่มเติมการทำการตลาดดิจิตอลมากขึ้น การตลาดดิจิตอลนี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการใช้งบประมาณการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้น้อยกว่าการทำการตลาดแบบเดิม เข้าถึงลูกค้าได้เป็นจำนวนมากและตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ฝ่ายการปฏิบัติการทางดิจิตอลของลีโอ เบอร์เนทท์ /อาร์คเวิลด์ไวด์ ได้นำเสนอ “กฎ 70/20/10”
เพื่อช่วยเหลือนักการตลาดในการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่จากที่เคยอยู่แต่ในสนามทดสอบมาสู่ตลาดอันยุ่งยากซับซ้อนของการตลาดดิจิตอล อันดับแรก กำหนดงบประมาณการตลาดผ่านดิจิตอลของคุณ (ไม่ใช่งบประมาณการตลาดทั้งหมด) และแบ่งงบประมาณเหล่านั้นออกเป็น 3 ส่วนโดยส่วนแรกแบ่งเป็น 70% อีกสองส่วนที่เหลือแบ่งเป็น 20% และ 10% ตามลำดับ

งบ 70% แรกเพื่อปรับปรุงกิจกรรมดิจิตอล
งบประมาณส่วนแรกซึ่งมีจำนวนมากที่สุดควรนำมาใช้เพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อแผนการของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดผลสำเร็จบรรลุล่วงมากที่สุดในรอบปีหรือสองปีของแผนการ นั่นรวมถึงกิจกรรมดิจิตอล เช่น วีดีโอบรอดแบรนด์ โฆษณาผ่านวิดีโอและริชมีเดีย และการตลาดผ่านการเสิร์ช เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้สามารถพิสูจน์ผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน และนี่คือที่ที่คุณสามารถปรับปรุงความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง

Sponsered link

20% เพื่อเรียนรู้โอกาส
กำหนดงบประมาณอีก 20% สำหรับสื่อที่กลายเป็นที่นิยมหรือเริ่มได้รับความสนใจจากผู้บริโภคกระแสหลักมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมเหล่านี้ เช่น การตลาดทางโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเกมบางประเภท กิจกรรมเหล่านี้มีคุณค่าเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยเปิดโอกาสการเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่ใหม่ๆ หรือแม้แต่ในสถานที่ที่คุณดำเนินงานอยู่ก่อนแล้วก็ตาม การลงทุนในกิจกรรมเหล่านี้อาจไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ภายในเดือนนี้หรือไตรมาสนี้ อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อแผนการในอนาคตของคุณ และมีส่วนช่วยให้คุณล้ำหน้าเหนือคู่แข่งได้เช่นกัน

10% ที่เหลือเพื่อรับประกันการตลาด
ไว้สำหรับกำหนดทิศทางการลงทุนในอนาคตและสร้างแผนการตลาดด้วยการทดสอบพื้นที่ทางดิจิตอลที่แม้แต่ผู้บริโภคเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควร นี่เหมือนวิธีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้บริโภค หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินโอกาสการตลาดในช่วงเวลาตามจริง ถ้าคุณสร้างการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่แรกเริ่ม คุณจะได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเหล่านั้นกลายเป็นกระแสฮอตฮิตขึ้นมาทันใด

กฎ 70/20/10 สามารถนำมาใช้เป็นกรอบกำหนดแนวทางสำหรับช่องทางที่คุณสามารถลงทุนได้ทั้งเวลาและเม็ดเงินภายในพื้นที่ดิจิตอล ด้วยกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้ คุณจะสามารถสร้างทั้งโอกาสและไอเดีย และนำมาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายธุรกิจและการตลาดทั้งหมดของคุณได้

Sponsered link

Source 

Sponsered link