เริ่มต้นสร้างแบรนด์ของเราเอง

Branding

Sponsered link

brand2

รู้จักแบรนด์ของเราเอง
แบรนด์ของเราก็ต้องรู้จักสิ ? ไม่ใช่เพียงแค่การรู้จักแต่ต้องเข้าถึงแบรนด์ การที่เราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมานั้น เราควรจะรู้ว่าแบรนด์ที่เรากำลังจะสร้างนั้นมีตัวตน
มีจุดเด่นอย่างไร เป้าหมายของการทำธุรกิจคืออะไร การรู้จักตัวตนของแบรนด์มากขึ้นทำให้แบรนด์ของเราชัดเจนมากขึ้นในสายตาผู้บริโภค

จริงใจต่อลูกค้าและคงความเป็นตัวของตัวเอง
เราต้องจริงใจต่อลูกค้าและคงความเป็นตัวของตัวเองไว้ เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้แบรนด์ของเรายั่งยืนได้ การที่ไปนำผลงานของผู้อื่นมาใช้หรือการตามกระแสสังคมมากเกินไป
จะทำให้แบรนด์ของไม่มีตัวตนที่ชัดเจน

Sponsered link

สร้าง Engagement
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเรา ปัจจุบันในตลาดมีการแข่งขันสูงเราจึงควรสร้าง Content ที่นำเสนอความเป็นตัวตนของเราเอง ทั้งการสร้างบทความ
ภาพนิ่ง วีดีโอ และการสร้างสื่ออื่นๆ ที่คงความเป็นตัวเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างดี

ใช้ Connection ช่วย
เพราะแบรนด์เราอาจจะพึ่งสร้างขึ้น อาจจะไม่มีคนรู้จัก เราจึงต้องใช้ connection ใกล้ตัว เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณช่วยประชาสัมพันธ์ การกดไลค์แฟนเพจ
หรือกิจกรรมอื่นๆในช่วงเริ่มต้นเพื่อนทำให้ค่อยๆเป็นที่รู้จัก

เรียนรู้เพิ่มเติมสม่ำเสมอ
เพื่อการพัฒนาสินค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เราควรที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคสม่ำเสมอ และหาความรู้ใหม่ๆมาช่วยพัฒนาแบรนด์ของคุณ

Sponsered link

นี้คือพื้นฐานที่แบรนด์ของเราควรที่จะมีและเราเองก็ควรที่จะเข้าใจ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนั้นยังมีอีกหลายเทคนิคและหลายวิธี
แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะ

Sponsered link