อัพเดทขนาดรูปภาพที่จะใช้ใน Social Media ปี 2016

Marketing Tools

Sponsered link

เว็บไซต์ makeawebsitehub.com ได้เปิดตัว Infographic ขนาดภาพที่จะใช้ใน Social media ปี 2016 ซึ่งรวบรวมขนาดของภาพไว้อย่างครบถ้วน ข้อมูลเหล่านี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการออกแบบ เพื่อให้ได้ภาพสื่อที่สมบูรณ์ จะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับแบรนด์ของคุณ และแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการใช้งาน Social Media อีกด้วย
social-size-2016

Sponsered link