Sponsered link

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจประเภท B2B นั้น จำเป็นจะต้องหาหนทางใหม่ๆให้กับธุรกิจ เพราะด้วยระบบการการทำธุรกิจแบบเดิม ตั้งแต่การนัดพบลูกค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ การต่อรอง จนกระทั่งการปิดขายนั้น สามารถทำได้โดยผ่านทางออนไลน์ เพราะฉะนั้นหาก ธุรกิจที่ขายลูกค้าองค์กร ไม่ปรับตัว อาจต้องสูญเสีย Share ให้กับเจ้าใหม่ๆ ที่ดูสดและน่าสนใจกว่าได้

โอกาสในการเข้าถึงลูกค้าทุกที่ ทุกเวลา

ในการเปิดตลาดลูกค้ากลุ่ม B2B แบบเดิม เราอาจจะต้องระมัดระวัง และจัดลำดับความสำคัญให้ดี เพราะเราไม่สามารถติดต่อลูกค้าทุกคน ทุกที่ ทุกเวลาได้ แต่การตลาดออนไลน์อย่าง Content Marketing สามารถทำได้ และวิธีนี้ก็จะไม่สร้างความรำคาญให้กับกลุ่มลูกค้าด้วย เพราะสมัยนี้ผู้คนชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า ดังนั้นการทำ Platform ให้ลูกค้าสามารถศึกษาได้เอง โดยที่มีคนคอย Support เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะเข้าถึงกลุ่ม B2B สมัยใหม่ได้

เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง

Sponsered link

ช่องทางออนไลน์ช่วยให้เราเก็บข้อมูลได้อย่างมากมาย ดังนั้นธุรกิจ B2B จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากจุดนี้ เช่น เข้าใจว่าลูกค้าที่เข้าเว็บไซต์หรือโซเชียลของเรา ต้องการอะไร สนใจอะไร และเมื่อเข้าใจแล้ว เราก็สามารถเขาถึงความต้องการได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

สร้างประสบการณ์ส่วนตัวแก่ลูกค้า

เมื่อมีช่องทางออนไลน์ และเข้าใจลูกค้าแล้ว การติดต่อพูดคุยโดยตรงกับลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่จำเป็นต้องทำโดยฝ่ายขายเพียงอย่างเดียว เราสามารถสร้างประสบการณ์แบบ Custom Made ให้กับลูกค้าได้ผ่านทางหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่คือ บริการพิเศษสำหรับฉันเท่านั้น

ส่วนที่ธุรกิจประเภท B2B เสียเปรียบ B2C ก็คือการมีหน้าร้าน และการขายปลีก ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี และการตลาดออนไลน์จึงจำเป็นมาก เพราะเสมือนมีหน้าร้านให้ลูกค้าของเรา เข้ามาดู เข้ามาศึกษา และที่สำคัญคือสามารถทำธุรกิจบนออนไลน์ได้เลย

Sponsered link

 

แหล่งที่มา: boost-b2b-sales

Sponsered link

Comments