ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

Marketing Tools

7 กลยุทธ์ใช้โซเชียลมีเดียเสริมธุรกิจ

46% ของประชากรโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับประชากรไทยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเช่นกัน (ประมาณ 27 ล้าน...
Marketing Tools

ขายของออนไลน์บน Social Media

การตลาด, การโฆษณา, การว่าจ้าง, การขนส่ง และกระบวนการผลิต ทั้งหมดที่ว่ามานี้คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากไม่เกิดการขายขึ้นมา ...
Branding

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อจะสร้างแบรนด์บน DIGITAL

ถ้าพูดถึงการสร้างแบรนด์บนดิจิตัลแล้ว หลาย ๆ คนรวมทั้งนักการตลาดออนไลน์บางคนอาจจะมองแค่เรื่องการออกแบบให้สวยงาม ตรงใจกลุ่...
Branding

3 ขั้นตอน ทำการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันการใช้สื่อขอผู้บริโภคเปลี่ยนไปค่อนข้างมา โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักเพื่อที่จะเข้าถึง...