ประเทศไทย

Marketing News

พฤติกรรมการใช้งาน INTERNET ประเทศไทย 2015

สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี 2015 คนไทยออนไลน์ เฉลี่ยสูงสุด 42-77.9 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นดังนี...