สีโลโก้

Branding

สีไหนที่บ่งบอกตัวตนของแบรนด์เราได้ดีที่สุด

มีแบรนด์ดังๆ มากมายในโลก ที่เราจดจำสีโลโก้ของพวกเขาได้ แต่อาจจะจำรายละเอียดของโลโก้ได้ไม่มากนัก นั่นก็เพราะสีนั้นๆ ได้กล...