อัตลักษณ์แบรนด์

Branding

ทำ Brand Identity ให้ชัดเจน

ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Visual Identity แล้ว อะไรที่จะทำให้แบรนด์ถูกจำได้ และบันทึกตัวตนอยู่ในสมองของคนได้ ซึ่งเกิดขึ้นจาก...