Samsung

Technology

Samsung กำลังทดสอบมือถือจอพับได้เครื่องแรกของโลก

แหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวจากเมืองจีนได้อ้างว่า Samsung กำลังทดสอบมือถือหน้าจอพับได้โค้ดเนม Project Valley ที่ว่านี้อยู่ โดย...