Sponsered link

Search Engine Optimization (SEO) คือกระบวนการที่ทําให้เว็บไซต์หรือชื่อเว็บไซต์ของเรา อยู่ในตำแหน่งที่ดีของผลการค้นหาผ่าน เว็บเสิร์ชเอนจิน(Search Engine) เช่น Google.com, MSN.com, Yahoo.com, Sanook.com เป็นต้น ด้วยการค้นหาผ่าน Keyword ที่เกี่ยวกับเนื้อหา บทความ สินค้า ธุรกิจต่างๆที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการทํา SEO นั้นจะต้องมีการ ปรับปรุง-เพิ่มคำสำคัญ(Keywords) ในหน้าเว็บไซต์ และมีการอัพเดทเว็บไซต์อยู่เสมอควบคู่กันไป เพื่อให้เว็บไซต์ของเรานั้นอยู่ในตำแหน่งการค้นหาที่สูงๆต่อไป

Sponsered link

 
ทีมา: http://www.seo.co.th/seo

Sponsered link

Comments